Bosiljka Kulišić Čavić

Disciplina i kreativnost su siguran put ka jedinstvenom stvaralaštvu

Muzika kao jezik slobode i kreativnosti — 25 avgusta, 2020