Pedagoški teren i kako je na njemu?

Da li ti se ponekad čini da tokom studiranja uopšte nisi bila adekvatno pripremana za situaciju „na terenu“?

Dolaziš na posao sa ogromnom željom i entuzijazmom da preneseš znanje koje posjeduješ i kom si čitavog života pristupala sa velikom ozbiljnošću, dok te u učionici čekaju lica kojima treba nešto sasvim drugo, a ti nemaš ni najmanju predstavu kako da im to daš?

Imaj na umu da su današnje generacije, generacije koje su se razvijale uz telefon. Neki od njih su jeli uz telefon, pili uz telefon, spavali uz telefon. Njihove motoričke sposobnosti su uslovljene radom telefona za koji im je potreban samo pokret palca (ponekad i kažiprsta).

I znam da ćeš sada pomisliti: ,,Pa kako ja to da ispravim? Kako da im pomognem da razviju motoričke sposobnosti? Kako da ih podstaknem da se aktiviraju i razmišljaju?“


Ja ću ti reći 2 stvari:
1. Nemoj ni da ispravljaš! Prilagodi se! Izoštri svoja čula, unaprijedi svoje predavačke vještine tako možeš veoma brzo da prepoznaš razvojno stanje učenika. Možeš da se unaprijediš do te mjere, da veoma brzo skeniraš situaciju, i na osnovu toga počneš da daješ koliko je potrebno i u datom trenutku korisno i za tebe i za učenika.


2. Prihvati edukovanje samog sebe kao cjeloživotni proces. Edukacija jeste prilagođavanje promjenama. Stalno usavršavanje jeste uprade-ovanje tebe, tvog sistema i tvojih vještina. Ako želiš da plivaš sa lakoćom u svom poslu, onda prihvati i uživaj u mogućnosti širenja svojih znanja i sposobnosti kroz edukacije, inače ćeš konstantno upadati u osjećaj zaglavljenosti jer se cijeli svijet mijenja a samo ti ne.

Ako si uvijek maštala o tome da svojim nastupom pokreneš druge i ostaviš trag a da pri tom uživaš u slobodi da ti budeš ti, a sada imaš osjećaj zaglavljenosti balansirajući između potreba učenika i očekivanja okoline, dok tvoja autentičnost spava a ti postaješ sve više nezadovoljna svojim statusom i položajem, osjećaš da vrijeme leti a ti ne znaš kako da se pokreneš, onda je trening Vještine kreativnog predavača jedinstven program za tebe gdje ćeš:
-osvijestiti svoje snage
-ojačati svoju stvaralačku moć
-stvoriti svoje djelo
-naučiti kako da na samopouzdan način izraziš svoje mišljenje i uputiš zahtjev
-ovladati vještinom davanja Feedbacka (ne kritike)

Informacije o treningu su na: https://bosiljkakulisic.com/

Prijave na: bosiljka-kulisic@gmx.ch